top of page

בית הספר הריאלי-כיתות א

פרויקט כיתות א' בבית הספר הריאלי הוא פרויקט דגל בבית הספר התומך בלמידה בסביבה גמישה. הפרויקט נולד מתוך הבנה שכל ילד וילדה הם ייחודיים ולכל אחד קצב למידה שונה, זאת לצד הבנה שלמידה בסביבה כזו היא בעלת ערך חברתי והתנהגותי רב.

הפרויקט הינו תולדה של שיתוף פעולה עם הצוות הפדגוגי של בית הספר ומבוסס על תרגום החזון הפדגוגי של בית הספר לסביבה הפיזית, שיתווה את אסטרטגיית העיצוב בשאר כיתות היסוד בבית הספר.

האתגר היה לייצר סביבת למידה נעימה, גמישה, דינאמית ומודולרית, בזמן מוגבל (3 חודשים כולל ביצוע) ובתקציב לא גבוה. סביבת למידה המאפשרת מעבר בין "תחנות", למידה רב חושית ולמידה תוך כדי משחק. סביבה שתחזק את המוטיבציה, ההנאה, היצירתיות והעצמאות של הילדים. שאפתי שכל ילד וילדה יוכלו למצוא את המקום הנעים והבטוח עבורם. עיצוב סביבת הלמידה התחשב גם ברצון לרכך את המעבר מגן הילדים לבית הספר.

הכיתות, בשטח של כ-70 מ"ר, כל האחת, כוללות מגוון אזורי למידה, המאפשרים ומעודדים צורות לימוד שונות: פינות מחשב, פינת אומנות, פינת התכנסות, פינה למשחק חופשי, פינת ספרייה ופינות למידה מגוונות. בכיתה טיפוסים שונים של שולחנות שחלקם עוצבו בצורת חצי פרסה המאפשרת מודולריות, משחק וישיבה בצורות שונות וכפועל יוצא מכך מאפשרת לילדים לעבוד באופן פרטני וגם בצוות. הילדים לומדים לשמוע את האחר, לקבל דעות שונות, ולפתח סובלנות ובעיקר יכולים להתמודד עם ההטרוגניות הרבה בכיתה.

הכיתות ממוקמות במבנה מיוחד לשימור, בחלל בעל היסטוריה וערך, והיה לי חשוב לשלב בעיצוב החדש אלמנטים ומאפיינים של המבנה המקורי שישמרו על האופי הייחודי של החלל. חלק מהריהוט היה קיים בחלל והוא זה שהכתיב והשפיע על הצבעוניות שנבחרה. לכל אלה הצטרפו האלמנטים החדשים לפי אסטרטגיית העיצוב. פרויקט בשיתוף איילת פישר.

צילום: איתי בנית

bottom of page