top of page

בית הספר הריאלי-כיתות ב

פרויקט המשך לתהליך שהחל בכיתות היסוד בבית ספר הריאלי התומך בלמידה בסביבה גמישה ונולד משיתוף פעולה עם הצוות הפדגוגי של בית הספר. הרצון היה ליצור סביבת למידה נעימה, גמישה, דינאמית ומודולרית, המאפשרת מעבר בין תחנות, למידה רב חושית ולמידה תוך כדי משחק ושימור חוויית הלמידה המהנה, העצמאית והיצירתית של הילדים.

הכיתות ממוקמות במבנה לשימור, בחלל בעל היסטוריה וערך ולכן היה לי חשוב לשלב בעיצוב החדש אלמנטים ומאפיינים של המבנה המקורי ולשמר את אופיו הייחודי של החלל.  

הכיתות, בשטח של כ-70 מ"ר, כל האחת, כוללות מגוון אזורי למידה, המאפשרים ומעודדים צורות לימוד שונות: פינת התכנסות, פינה למשחק חופשי, פינת ספריה ופינות למידה מגוונות עם מגוון לוחות פעילות. בכיתה עיצבתי פינת מורה "אינטימית", פינה בה יכול.ה המורה לשבת עם קבוצת ילדים מצומצמת ולהנחות אותם, לאתגר את החשיבה שלהם וגם לתגבר אותם במקרה הצורך, זאת מבלי לארגן מחדש את מרחב הלמידה אך עדיין להיות נוכח.ת בכיתה. בכיתה טיפוסים שונים של שולחנות המאפשרים מודולריות, משחק וישיבה בצורות שונות וכך מאפשרת לילדים לעבוד באופן פרטני וגם בצוות.

 

העיצוב מאופיין בפלטת צבעים מצומצמת ובקווים נקיים ופשוטים על מנת ליצור תחושה נעימה ושקט עיצובי כך שתהליך הלמידה ותוצרי הילדים הם שיבלטו. פרויקט בשיתוף: איילת פישר.

צילום: אורית ארנון

bottom of page