1/27

שכונות המגורים היום נבנות כפרברים, מעין מגדלים הצפים במדבר המכונה "פארק". תכנון המרחב שבין לבין הוא תכנון של נוף, הנוף של מעוף הציפור או של מבט מהקומה ה-20.

אני מרגישה ששכונה כפי שאני מכירה ומתוארת בקטע הפתיחה, הולכת ומתמוססת, ומאבדת את החיות שהופכת אותה לשכונה ולא לאוסף של בניינים.

 

הפרויקט מביע ביקורת על השכונות הנבנות כיום ומציע "סט של 10 כלים" שניתן ליישם בכל אותן שכונות חדשות ולהפיח רוח חיים בשכונה. זאת נעשה לאחר קריאת ספרות ומחקרים על עירוניות, ראיונות עם תושבים בשכונה ועם אלה שחקרו את השכונה.

חיי קהילה בבנייה רוויה.

פרוייקט גמר בהנחיית

אדר' טולה עמיר

© 2023 by L&T architects. Proudly created with Wix.com

GET IN TOUCH:

Tel: 054-9717341

Email: chenst85@gmail.com

CONTACT ME: