top of page

URBAN KALEIDOSCOPE 

שימור הגטו היהודי בשנחאי ויצירת מרכזי "חדשנות"
פרויקט רעיוני במסגרת סטודיו אורבני בהנחיית אדר' שרי קלאוס.


*נבחר כפרויקט מצטיין

שנחאי היא עיר המשתנה וצומחת ללא הרף ולעומתה השכונה "טילנצ’ו", בה הוקם הגטו היהודי במהלך  מלחמת העולם השנייה, קופאת על שמריה. השאלה המרכזית שהעסיקה אותי בפרוייקט הייתה כיצד ניתן להוסיף שטחי ציבור ולשמר את אופייה הייחודי של השכונה  בעיר בה קצב ההתפתחות מואץ? 

פרויקט זה מציע חוויה אורבנית המשלבת  בין  המרקם  המיוחד  של סמטאות השכונה ועברה היהודי יחד עם  הזדמנות  להציץ למעלה אל מערכת עליונה המשתמשת בגגות מבנים קיימים ומאפשרת  הליכה  חווייתית והסתכלות שונה על  השכונה. נקודות המבט המגוונות, הצבעוניות והעושר יוצרים חוויה הדומה  להתבוננות  בקלידוסקופ  אורבני.

bottom of page